U kunt zich helaas niet meer aanmelden. Ons project in Amersfoort heeft ruim voor het verstrijken van de einddatum haar doelen behaald:

1. Er zijn ruim 3.250 adviesgesprekken gevoerd met inwoners van Amersfoort
2. Daarnaast zijn er ruim 6000 energieboxen uitgereikt.
3. Dit heeft geresulteerd in een 8,4 als waardering voor het werk van Energiebox
4. Het energiebewustzijn in de gemeente is met forse sprongen vooruitgegaan!
5. In totaal is er voor bijna € 700.000 aan besparingsmogelijkheden aan de inwoners uitgereikt, dat is ca. € 210,95 per huishouden.
6. Aan vermindering van de CO2-uitstoot is er voor ca. 1,5 miljoen kg aan CO2 besparing geadviseerd.

Helaas eindigt dit project hiermee. Wel kunt u zich nog steeds inschrijven voor onze nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen, adviezen en mooie resultaten. Amersfoorters: bedankt voor de medewerking. Wij wensen jullie heel veel succes om de energietransitie verder vorm te geven!